Starnutie corpus callosum: príčiny, liečba a dôsledky

Skleróza

Agenóza corpus callosum sa nazýva vrodená patológia mozgu, ktorej príčinou je vo väčšine prípadov genetický faktor intrauterinné poškodenie plodu. Táto anomália je zriedkavá.

Korózny callosum je plexus nervov mozgu, ktorý spája pravú a ľavú hemisféru. Tvar corpus callosum je plochý a široký. Nachádza sa pod mozgovou kôrou.

V agenezi nie sú žiadne mravné adhézie spájajúce hemisféry, či už čiastočne alebo úplne. Táto patológia sa vyvíja v jednom prípade z dvoch tisíc koncepcií a môže byť spôsobená dedičnosťou alebo spontánnymi nevysvetlenými génovými mutáciami.

Patogenéza a etiológia poruchy

Ako bolo uvedené vyššie, vývoj agenetiky môže byť vyvolaný dedičnosťou, ale najčastejšie príčiny jeho výskytu nemožno stanoviť. Táto patológia má dva klinické syndrómy.

V prvom prípade uložený inteligentný pacienta a jeho schopnosť motorickej aktivity, a choroba sa prejavuje ako poruchám prenos impulzov procesoch z ľavej do pravej hemisféry a naopak. Napríklad pacient, ktorý je pravák, nemožno určiť, čo je objekt v ľavej ruke, pretože to vyžaduje prenos informácií z pravej hemisféry na ľavej strane, kde reči oblasti.

V druhom prípade, v spojení s agenézou corpus callosum, má pacient tiež iné malformácie mozgu, vrátane porúch v procesoch migrácie neurónov alebo hydrocefalusu. V takýchto prípadoch pacienti trpia závažnými konvulzívnymi záchvatmi a tiež zaostávajú v mentálnom vývoji.

Predisponujúce faktory

V normálnom stave je corpus callosum hustý plexus nervových vlákien, navrhnutý tak, aby spojil pravú hemisféru s ľavou časťou mozgu a zabezpečil výmenu informácií medzi nimi. Táto štruktúra sa tvorí od 10 do 20 týždňov tehotenstva, corpus callosum sa tvorí v období 6 týždňov.

Agenéza sa môže prejaviť rôznym stupňom závažnosti: nedostatkom, čiastočnou alebo nesprávnou formáciou a nedostatočným rozvojom corpus callosum.

Vo väčšine prípadov nie je možné zistiť príčinu takéhoto porušenia, ale existuje množstvo faktorov, ktoré prispievajú k vzniku takejto patológie. Predisponujúce faktory zahŕňajú:

 • proces spontánnej mutácie;
 • dedičné príčiny;
 • chromozómová preskupenie;
 • účinok toxínov v dôsledku užívania drog počas tehotenstva;
 • nedostatočné zabezpečenie plodu živinami počas vývoja plodu;
 • vírusové infekcie alebo zranenia, ktoré utrpela matka počas tehotenstva;
 • porušenie metabolických procesov v materinskom tele;
 • alkoholizmus počas tehotenstva.

Je ťažké určiť príčiny takýchto patológií, je možné len stanoviť faktory, ktoré môžu vyvolať ich vývoj.

Manifestations and signs of anomaly

Agenezia corpus callosum sa prejavuje rôznymi spôsobmi, v závislosti od závažnosti poruchy, hlavnými príznakmi v prítomnosti tejto anomálie:

 • procesy atrofie nervov v orgánoch sluchu a zraku;
 • Cysty a novotvary v časti mozgu, kde sú hemisféry spojené;
 • mikroentsefaliya;
 • sklon k záchvatom;
 • prítomnosť dysmorfizmu tváre;
 • objavenie sa defektov vo vývoji zrakových orgánov;
 • porentsefaliya;
 • patologické zmeny fundusu;
 • oneskorenie psychomotorického vývoja;
 • shizentsefaliya;
 • prítomnosť lipy;
 • porúch vo vývoji gastrointestinálneho traktu a prítomnosti útvarov;
 • rannú pubertu a tak ďalej.

Okrem vyššie uvedeného sa choroba môže prejavovať Aikardiho syndrómom. Toto genetické ochorenie je mimoriadne zriedkavé a je charakterizované abnormalitou vo vývoji mozgu a orgánov zraku. Agenéza tiež spôsobuje zmeny v kostiach a kožných léziách.

Prehlásenie o diagnóze

Diagnóza agenezie corpus callosum je pomerne zložitá a vo väčšine prípadov je zistená v 2-3 trimestroch tehotenstva. Hlavné metódy diagnostiky sú:

Avšak echografia poskytuje príležitosť na identifikáciu ochorenia nie vo všetkých prípadoch a ak je agenéza corpus callosum čiastočná, potom je jeho detekcia ešte zložitejšia.

Problémy s diagnostikou poruchy vyplývajú zo skutočnosti, že táto patológia je často spojená s množstvom iných porúch a genetických príznakov. S cieľom uskutočniť podrobnejšie vyšetrenie pacienta sa špecialisti uchýlia k karyotypizácii, ultrazvukovému vyšetreniu a MRI.

Pomocou kombinácie metód vyšetrenia je možné získať úplný obraz o ochorení.

Základy liečby

V súčasnosti neexistujú žiadne účinné metódy na liečbu anomálií, ako je agenéza corpus callosum. Metódy korekcie závisia od chorôb, ktoré boli spôsobené týmto porušením, a preto sú vybrané individuálne.

Liečba je zameraná na minimalizáciu prejavov ochorenia. Ale podľa odborníkov to nedáva požadovaný účinok, okrem techník nebol vypracovaný až do konca. Liečba z väčšej časti spočíva v použití liekov silnej akcie.

Môžu sa použiť nasledujúce prípravky:

 • benzodiazepíny a fenobarbital, ktoré vám umožnia opraviť frekvenciu záchvatov za prítomnosti infantilných kŕčov;
 • hormóny kortikosteroidov (Dexametazón, prednizolón) v kombinácii s antieleptikami základného typu;
 • neuroleptiká a diazepamové lieky, ktorých činnosť je zameraná na znižovanie porúch správania;
 • nootropiká (Semax, Pyracetam) a neuropepidické lieky (Cerebrolysin);
 • deti sú najčastejšie vymenované Asparks, Diakarb, Mexidol.

Popri užívaní liekov sa v prípade potreby vykonávajú chirurgické zákroky, napríklad sa vykonáva stimulácia vagových nervov. To sa však dá urobiť len v prípadoch, keď agénia spôsobila vážne porušenia v práci životne dôležitých ľudských orgánov.

Táto patológia môže spôsobiť poruchy muskuloskeletálneho systému a spôsobiť skoliózu, takže odborníci predpisujú fyzioterapeutické a fyzioterapeutické cvičenia. V niektorých prípadoch sa tiež uchýliť k chirurgii.

V súčasnej dobe sa agenéza starostlivo skúma, ale zatiaľ nebolo možné dosiahnuť hmatateľné výsledky.

Koľko dní sú vyhradené pre pacientov?

V prípadoch, keď porušenie nie je spojené s výskytom iných patológií vo vývoji, predpovede sú priaznivé. Asi 80% detí nemá žiadne vývojové poruchy alebo vedľajšie neurologické problémy.

Vo väčšine prípadov však agenéza corpus callosum vyvoláva výskyt rôznych druhov následkov a sprievodných chorôb a v takejto situácii nie je otázka dobrá prognóza.

U pacientov dochádza k porušovaniu inteligencie, neurologickým problémom, oneskoreniam vývoja a ďalším príznakom, ktoré netrvajú dlho. Pacienti sa liečia podľa symptómov a liečba nemá žiadny osobitný účinok.

Agenóza corpus callosum možno pripísať chorobám s veľkým počtom anomálií vo vývoji a nepriaznivej prognóze.

Zostáva iba nádeje a modlitba

Napriek tomu, že agenéza corpus callosum nie je extrémne zriedkavým ochorením, bola len málo skúmaná.

Doteraz lekári nemajú dostatočné vedomosti o príčinách ich výskytu v každom konkrétnom prípade, iba faktory, ktoré by mohli slúžiť ako impulz pre vývoj tejto patológie, boli odhalené.

Taktiež neboli nájdené žiadne účinné metódy liečenia tohto stavu a sú vykonávané iba na príznakoch tých porúch, ktoré boli spôsobené agenézou. V tomto prípade sú všetky opatrenia zamerané na vyšetrovanie, ale žiadnym spôsobom neovplyvňujú príčinu.

Z toho môžeme konštatovať, že neexistujú žiadne účinné opatrenia na zabránenie agenézy corpus callosum.

Starnutie corpus callosum: aké je nebezpečenstvo ochorenia?

Medzi abnormality vývoja mozgu patrí jedna z najčastejších ochorení vrodená štruktúrna patológia, agenéza corpus callosum, v ktorej dochádza k narušeniu asociačných spojení medzi oboma hemisférami.

Starnutie corpus callosum: príčiny

Táto choroba je spojená s abnormálne vývoj mozgu, vrodené, skôr vzácne, prejavuje úplné alebo čiastočné neprítomnosti štrukturálne formácie, spájajúcej mozgovej hemisféry sa nazýva priľnavosť corpus callosum.

Telos callosum spája mozgové hemisféry

Za normálnych okolností je corpus callosum alebo veľký bodec reprezentovaný hustým spojom nervových vlákien, ktoré spájajú mozgové hemisféry, ľavé a pravé, ktoré zabezpečujú koordináciu medzi nimi.

Tvorba tejto štruktúry z hľadiska morfológie zodpovedá perióde 10 až 20 týždňov gravidity, začiatok diferenciácie tkaniva corpus callosum sa odvoláva na polovicu šiesteho týždňa.

Táto patológia môžu mať rôzne stupne štrukturálne prejavov a ako celkový neprítomnosti čiastočné (gipogenez) alebo nesprávne (gonád) tvárnenie, hypopláziu (hypoplázia) callosum.

Namiesto normálnej štruktúry, ktorá vyzerá ako široký plochý pás, veľký hrot má tvar skrátených priečok alebo priehľadných pilierov oblúka.

Spravidla je ťažké určiť príčinu vrodených štrukturálnych malformácií mozgu.

Predisponujúce faktory

 • Dedičnosť (rodinné prípady prejavu, s dedičstvom podľa typu autozomálneho typu alebo spojené s chromozómom X)
 • Spontánne mutácie
 • Chromozómová preskupenie
 • Intrauterinné infekcie (často vírusová povaha) alebo trauma
 • Účinky toxických látok, teratogénny účinok liekov počas vývoja maternice
 • Fatálny alkoholický syndróm u plodu (kvôli alkoholizmu matky počas tehotenstva)
 • Nedostatok živín v plodoch
 • Metabolické poruchy u matky

K dnešnému dňu nie je možné vynechať príčinu agenézy corpus callosum; môže určiť iba faktory, ktoré spôsobujú jeho výskyt.

Môžete sa zoznámiť so štruktúrou mozgu sledovaním videa.

Symptómy a diagnostika

Klinika ochorenia má iný prejav, v závislosti od toho, ktorý môže byť zistený v ťažkej forme v detstve, zvyčajne až do dvoch rokov, alebo u dospelých, asymptomatických a niekedy úplne náhodných.

Deti, ktoré neboli diagnostikované z nejakého dôvodu počas prenatálneho obdobia, sa pri narodení zdajú zdravé, ich vývoj zodpovedá norme až do dosiahnutia troch mesiacov.

V tomto štádiu sa objavujú prvé príznaky ochorenia, zvyčajne vo forme takzvaných infantilných kŕčov, rôznych epileptických záchvatov, záchvatov.

symptomatológie

 • Prerušenie formovania a ďalšieho vývoja štruktúry corpus callosum v prvých fázach
 • Vývoj panencefálie, defektu mozgového plášťa
 • Hydrocefalus - neschopnosť sledovať oči, neskôr - nedostatok pohybov ľubovoľnej povahy
 • Atrofické fenomény nervov, vizuálne a sluchové
 • Mikroentsefaliya
 • Výskyt novotvarov, cysty v hemisfére
 • Polymikropatia (nedostatočne vytvorené konvoly)
 • Predčasný, skorý sexuálny vývoj
 • Manifestácia syndrómu štiepenia miechy
 • Manifestácia syndrómu Aikardi
 • Lyme Development
 • Patológia gastrointestinálneho traktu, tvorba nádorov
 • Spomalenie a potom inhibícia psychomotorického vývoja
 • Prejavy v rôznych stupňoch zaostalosti, duševných a fyzických
 • Koordinačné zlyhania
 • Oneskorenie vývoja, abnormality rôznych orgánov
 • Nízky svalový tonus
 • Kostrové abnormality

U pacientov so zachovaním spravodajského a motorických funkcií zobrazenie anomálie v súvislosti s výmenou informácií medzi hemisféry porušenie, napríklad z ťažkostí, ktoré mali na pravej zákrute, sa na žiadosť identifikovať podľa názvu akýkoľvek objekt, ktorý sa nachádza v ľavej ruke.

Diagnóza ochorenia skenovaním mozgu

Diagnózu ochorenia možno zistiť pri vykonávaní kontroly mozgu.

Vedenie prenatálnej diagnózy takýchto anomálií, ako je agenéza corpus callosum, je veľmi ťažké. Najčastejšie diagnostikovaná anomálie v štádiu druhého a tretieho trimestra tehotenstva.

Ako hlavná metóda sa používa metóda ultrazvuku a používajú sa aj postupy pre MRI a ultrazvuk.

Vykonávanie postupu echografie v prenatálnom období umožňuje diagnostikovať nie všetky prípady ochorenia, a to aj kvôli zvláštnostiam prezentácie plodu.

Navyše s čiastočnou agenézou na zistenie chyby je ešte ťažšie.

Je ťažké diagnostikovať ochorenie tým, že ageneza je často kombinovaná s rôznymi malformáciami s rôznymi genetickými príznakmi.

Ak chcete získať úplný obraz o vyšetrení, ak existuje podozrenie na anomáliu, je potrebné vykonať karyotyp, ako aj dôkladnú ultrazvukovú analýzu a diagnostiku pomocou zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie.

Kombinácia rôznych moderných metód vyšetrenia umožňuje s väčšou istotou diagnostikovať viac prípadov agenezie corpus callosum v prenatálnom období.

Starnutie corpus callosum: liečba a prognóza

K dnešnému dňu neexistujú účinné metódy liečby ochorenia.

Liečba je zameraná na minimalizáciu symptómov ochorenia

Terapeutické opatrenia spočívajú v liečbe závažných symptómov, ktoré ich znižujú na minimálny prejav.

lieky

 • Antiepileptické série
 • Zo skupiny benzodiazepínov
 • fenobarbitalu
 • Kortikosteroidné hormóny

Bohužiaľ, liečba je často neúčinná a dokonca aj použitie silných liekov neprinesie požadované výsledky.

Na nápravu stavu pacienta môže byť potrebné vykonať rôzne chirurgické zákroky, použitie metód fyzioterapie, fyzioterapeutických cvičení.

Prognóza u pacientov s agenézou corpus callosum závisí vo veľkej miere od typu anomálie. Pri absencii kombinácie ochorenia s patológiou akéhokoľvek typu sa dá hovoriť o pomerne priaznivej prognóze.

Ak existuje kombinácia agenézy a inej patológie, nie je žiadna priaznivá prognóza, v takýchto prípadoch prejavy intelektuálnych porúch, neurologické problémy, oneskorenie vývoja a iné symptómy sa prejavujú s vysokou frekvenciou.

Liečba pacientov s agenézou corpus callosum je v súčasnosti symptomatická a nie je účinná.

Patológia mozgu, ageneza corpus callosum, možno pripísať skupine chorôb s viacerými vývojovými anomáliami a nepriaznivou prognózou.

Našli ste chybu? Vyberte ho a stlačte tlačidlo Ctrl + Enter, nás informovať.

Stárnutie corpus callosum

Agenóza corpus callosum je vrodená patológia, dôležitú úlohu pri vývoji a šírení genetických faktorov. Korpus callosum sám predstavuje najväčšiu štrukturálnu formáciu mozgu, ktorá spája obe hemisféry navzájom. Priesečník vlákien, ako aj ich spojenie s hemisférami začína už v dvanástich, trinástich týždňoch. Agónia corpus callosum, dôsledky, liečba a symptómy, ktoré budú opísané nižšie, sa uskutočňujú s čiastočnou alebo úplnou absenciou seba samého.

Corozum callosum je hustý plex nervov v mozgu. Je volaná na pripojenie pravého a ľavého mozgového hemisféra. Skladá sa z dvoch až sto miliónov neurónov. Korpus callosum je plochý a široký, pozostáva z axónov umiestnených priamo pod kôrou. Vlákna prebiehajú prevažne v priečnom smere a pripojiť symetrické časti mozgu, ale sú tu pozdĺžne vlákno spájajúce asymetrický divízie protiľahlé hemisféry alebo jeden kus. Agenéza corpus callosum, ktorého dôsledky sa prejavujú v duševných schopností človeka, je súčasťou série, rozšírená, vrodených vád, deformít a chorôb. Zhrnutie mozoľov bodec v tomto prípade čiastočne alebo úplne chýba, je nahradený priehľadnou strechou piliere, krátke a neúplné prepážky. Frekvencia týchto chýb - jeden prípad na dvetisíc koncepcií, dôvodom je, dedičnosť a nevysvetlené spontánny génové mutácie.

Symptómy agenezie corpus callosum

 • Prerušenie začiatku svojho vzniku a rozvoja;
 • Porentsefaliya;
 • Atrofia zrakových a sluchových nervov;
 • Lipómy rôznych typov;
 • Shizentsefaliya;
 • Lokalizácia cýst a novotvarov v hemisférickom spojení;
 • Rozštiepenie chrbtice;
 • Poruchy viditeľných orgánov;
 • Mikroentsefaliya;
 • záchvaty;
 • Syndróm štiepenia;
 • Inhibícia psychomotorického vývoja;
 • Dysomorfizmus tváre;
 • Aicardiho syndróm;
 • Odchýlky vo vývoji gastrointestinálneho traktu, prítomnosť nádorov v ňom;
 • Lacunárne premeny na fundus;
 • Skoršia puberta a tak ďalej.

Symptómy agenéza corpus callosum sa môže prejaviť v mnohých spôsoby, tak či onak, aby ju v inteligentný spomalenie na rôznych úrovniach, kŕče, epilepsia, pohybových porúch, fyzickej aktivity, rovnako ako abnormality tvorba a rast vnútorných orgánov. Často, choroba sa prejavuje v spojení s Aicardi syndrómu, vzácne genetické ochorenia, vyznačujúci sa tým významné zmeny v EEG abnormality vývoja hlavy a očí. Existujú tiež kostno-kostrové anomálie a kožné lézie spojené s agenézou.

liečba

Liečba agenezie corpus callosum je znížená na minimalizáciu závažných symptómov a elimináciu infantilných kŕčov. Terapia je dostatočne účinná a v skutočnosti nie sú plne vyvinuté, takže existujú rôzne silné lieky na maximálnych sadzieb a dávok. Liečba agenéza corpus callosum je vo vývoji, ale choroba je stále starostlivo študoval, a je choroba diagnostikovaná v štádiu svojho vzniku, je veľmi zlé, vzhľadom na osobitnú prezentáciu plodu a nedostatku príležitostí, aby vyčistili vizualizácie dutín a štruktúr mozgu plodu. Neprítomnosť corpus callosum alebo jeho nedostatočnosť vedie k porušeniu neurologického vývoja dieťaťa. Štatistické údaje zaznamenali niekoľko prípadov, kedy nedošlo k žiadnym iným anomáliám, zatiaľ čo normálny karyotyp bol určený. Dĺžka trvania sledovania v tomto príklade pre deti sa pohybovala od niekoľkých mesiacov do jedenástich.

Starnutie corpus callosum ako multifaktoriálneho genetického ochorenia

Korpus callosum je dôležitá anatomická štruktúra, ktorá spája hemisféry mozgu. Je to zastúpená hustým plexom, ktorý pozostáva z dvesto päťdesiatich miliónov nervových buniek. Zvyčajne sa objavuje prvý neurón, ktorý vytvára spojenie medzi veľkými hemisférami, už 11. až 12. týždeň intrauterinného vývoja. Veľmi zriedkavo (približne 1 prípad u 2000 novorodencov) je diagnostikovaný s anatomickým nedostatkom spojenia medzi hemisférami. Tento stav sa nazýva agenéza corpus callosum.

Tvárou v tvár diagnóze "agenézy corpus callosum", každý rodič je položený na otázku: "Čo to je?". Choroba má vzťah s dedičným faktorom. Môže sa vyskytnúť izolovane alebo byť kombinovaný s rôznymi inými malformáciami. Aj keď v priebehu ultrazvukového vyšetrenia plodu nebola zistená patológia, zvyčajne sa diagnostikuje v prvých dvoch rokoch života dieťaťa.

Funkcie corpus callosum

Skôr ako začneme popisovať symptómy ochorenia, skúmme, aké funkcie corpus callosum vykonáva v tele. Obe hemisféry v mozgu môžu pracovať izolovane a vykonávať všetky svoje úlohy. Predpokladá sa, že pravá polovica mozgu je zodpovedná za analytické myslenie a schopnosť presného vedenia, zatiaľ čo ľavá polovica je zodpovedná za tvorivé myslenie a predstavivosť. Corolus callosum tak zabezpečuje koordináciu a priateľskú prácu celého nervového systému:

 • umožňuje správne spracovávať a vnímať informácie pochádzajúce zo zmyslov (vizuálny, sluchový analyzátor);
 • poskytuje spoločné procesy myslenia.

V druhej polovici dvadsiateho storočia niekoľko experimentov vykonali vedci, počas ktorých viaceré subjekty prešli korpusom callosum. Výsledky boli úžasné: pacienti začali premýšľať a konať úplne oddelene a nelogicky. Napríklad muž s pravou rukou objal svoju ženu a tlačil ľavú. Teda corpus callosum koordinuje pôsobenie dvoch izolovaných, ale úplne vedomých oblastí mozgu.

Ako sa manifestuje choroba?

Pretože ageneza corpus callosum je často kombinovaná s inými kongenitálnymi malformáciami nervového systému, klinický obraz choroby je pre každé dieťa odlišný. Najbežnejšie príznaky patológie sú:

 • prítomnosť veľkých a stredných cýst v cerebrálnej hemisfére;
 • Atrofia viditeľného (II párového) a sluchového (VIII párového) nervu je ťažká vývojová porucha, v ktorej dieťa nevidí ani nepočuje;
 • shizentsefaliya - tvorba hrubých porušení mozgového tkaniva, v ktorej sa v mozgovej kôre má hlbokú štrbinu, prebiehajúce od komory do subarachnoidálneho priestoru. Najčastejšie sa plod s takouto vývojovou poruchou narodí mŕtvy;
 • neoplazmy v oblasti neformálneho corpus callosum;
 • štiepenie chrbtice;
 • mikroencefalie - významné zníženie veľkosti hlavy a mozgu;
 • oneskorenie v mentálnom a psychomotorickom vývoji;
 • epileptické záchvaty;
 • vrodené malformácie gastrointestinálneho traktu, nádory;
 • charakteristický dysmorfizmus tváre (zmeny v štruktúre kostí lebečnej tváre);
 • skorý sexuálny vývoj.

Diagnóza a liečba

Najčastejšie sa pri ultrazvukovom vyšetrení a vyšetrení plodu diagnostikuje agenéza corpus callosum. Lekár určuje úplnú alebo čiastočnú absenciu hustého záhybu nervového tkaniva spájajúceho mozgové hemisféry mozgu. Po narodení dieťaťa sú vykonané ďalšie metódy vyšetrenia na potvrdenie diagnózy a vylúčenie inej kongenitálnej patológie: NSH, počítačová alebo magnetická rezonancia. Neurológ ošetruje dieťa agenézou corpus callosum. Možno bude potrebné konzultovať genetika, neurochirurga.

Štátna terapia sa v súčasnosti nevyvíja. Liečba sa znižuje na elimináciu takých nebezpečných symptómov, ako sú kŕče, hydrocefalus, nervové vzrušenie. Spravidla je veľmi ťažké dosiahnuť korekciu neurologických porúch, pri maximálnej dávke sa používajú silné lieky:

 • antikonvulzívum (benzodiazepíny, fenobarbital);
 • glukokortikosteroidy (prednizolón, dexametazón);
 • neuroleptiká na korekciu porúch správania;
 • nootropík (Nootropil, Pyracetam) na zlepšenie výživy mozgového tkaniva.

výhľad

V zriedkavých prípadoch, keď sa malformácia vyvinula izolovane, prognóza je priaznivá. Ak je dieťaťu diagnostikovaná iba agenezia corpus callosum, zdravotné dôsledky sú minimálne. Deti rastú a vyvíjajú ako obvykle, drobné neurologické problémy a niektoré zvláštnosti v myslení sú možné. Pri kombinovaných kongenitálnych malformáciách je zriedka potrebné hovoriť o dobrej prognóze. Dôsledky ochorenia a taktiky akcií lekárov závisia priamo od stupňa poškodenia nervového systému.

Dysgenéza corpus callosum: diagnóza, liečba a dôsledky

Korpus callosum je silný hrot veľkých hemisfér lokalizovaných v mozgu. Zriedkavou, ale komplexnou patológiou je hypoplázia alebo dysgenéza corpus callosum, ktorá ovplyvňuje prácu tohto orgánu. Dôvody na vznik takejto patológie môžu byť odlišné a účinnosť terapie závisí od zložitosti patológie a symptómov, ktoré sa objavujú.

Príčiny vývoja patológie

Coros callosum je plexus nervových vlákien v mozgu, ktorý spája ľavú a pravú hemisféru

Korózny callosum alebo veľký komissus je druh akumulácie nervových vlákien lokalizovaných v mozgu. Spájajú dve hemisféry, z ktorých sa skladá orgán.

Navyše corpus callosum je zodpovedný za ich koordinovanú mozgovú funkciu a tiež podporuje proces prenosu a prijímania impulzov z rôznych hemisfér. Veľká provízia zavádza šedú látku nachádzajúcu sa v cerebrálnych hemisférách.

Corozum callosum je pomerne hustá štruktúra s konzistenciou, ktorá je farebne biela. Má formu predĺženej štruktúry, ktorej dĺžka závisí od pohlavia a veku pacienta. Oblasť lokalizácie veľkého komissu je pozdĺžna štrbina ľudského mozgu.

Zóna lokalizácie corpus callosum je oblasť medzi dvomi hemisférami mozgu. Slúži ako druh dirigenta neurónov a na úkor toho v ľudskom tele sa zachovávajú tieto životne dôležité procesy:

 1. vyjadrenie pocitov
 2. aktívne pohyby
 3. procesy kognitívnej aktivity

Nie je úplne pravdou, že dysplázia corpus callosum spôsobuje prudké obmedzenie takýchto procesov. Tento stav sa pozoruje len pri komplikovanej forme ochorenia a prítomnosť takýchto odchýlok u pacienta sa dá pozorovať pouhým okom.

Príčina hypoplázie corpus callosum ešte nebola úplne preskúmaná.

Zároveň väčšina odborníkov tvrdí, že ide o genetickú poruchu. Nebezpečným obdobím, keď sú takéto abnormality počas vývoja plodu, je prvý mesiac tehotenstva.

Okrem toho existuje názor, že príčinou hypoplázie sa môžu stať mutácie, ktoré ovplyvňujú proces tvorby mozgu. V rizikovej skupine odborníci zahŕňajú ženy, ktoré:

 • počas tehotenstva pili alkohol
 • vystavené žiareniu
 • Počas obdobia tehotenstva takéto ochorenia ako rubeola, toxoplazmóza alebo komplikované formy chrípky
 • vystavené toxínom na tele

Dysgenéza corpus callosum sa nepovažuje za rozšírenú a skôr zložitú patológiu, ktorá je diagnostikovaná u každých 10 000. novorodencov.

Známky a nebezpečenstvo zabolevaniya

Patológia je sprevádzaná porušením zloženia a funkcií corpus callosum

Hypoplázia corpus callosum u dojčiat sa určuje hlavne počas prvých mesiacov po pôrode, ale vo väčšine prípadov sa môže uskutočniť počas vnútromaternicového vývoja plodu.

V situácii, kedy pred narodením dieťaťa odborníci nedokázali odhaliť patológiu, počas prvých rokov bude mať dieťa žiadne zjavné odchýlky vo vývoji.

Iba po pár rokoch rodičia budú môcť z ich dieťaťa pozorovať nasledujúce odchýlky vo vývoji:

 1. problémy s orgánmi zraku
 2. odchýlky vo vôni a dotyku
 3. slabý krik
 4. infantilné kŕče
 5. epileptické záchvaty
 6. problémy s komunikatívnou komunikáciou
 7. konvulzívny syndróm
 8. prejavy vyvolané svalovou hypotenziou

V prípade, že z nejakého dôvodu nebolo možné diagnostikovať hypopláziu corpus callosum v detstve, nevyhnutne sa prejaví u dospelých. Zvyčajne existujú symptómy ako hypotermia, zhoršená koordinácia pohybov a problémy s vizuálnou a sluchovou pamäťou. Navyše sú často diagnostikované poruchy intelektu, problémy s fyzickým vývojom a rôzne neurologické poruchy.

Viac informácií o štruktúre a funkciách mozgu možno získať z videa:

Dysplázia corpus callosum je ochorenie, ktoré je najčastejšie diagnostikované počas vývoja plodu. V prípade, že to nemožno urobiť, potom v prípade absencie účinnej lekárskej starostlivosti vznikajú ďalšie problémy v oblasti neurológie.

Zo zdravotnej praxe vyplýva, že väčšina pacientov s touto patológiou má priemerné a ťažké postihnutie intelektuálneho vývoja v kombinácii so spomalením duševného a telesného vývoja. Navyše u väčšiny pacientov s hypopláziou corpus callosum sa odhalí dôsledok ochorenia, ako je mentálna retardácia. Ak neposkytnete pacientovi s touto diagnózou účinnú starostlivosť, môže sa vyvinúť závažnejšie porušenie mentálnej roviny a schizofrénie.

Diagnostické metódy

Väčšina patológie je zistená počas tehotenstva na ultrazvuku

Spolu s hypopláziou corpus callosum môže byť u dieťaťa zistené veľké množstvo rôznych patológií, takže nie je vylúčené ďalšie príznaky. Vo väčšine prípadov sa táto patológia môže stanoviť počas intrauterinného vývoja plodu pomocou ultrazvuku.

Na získanie podrobného klinického obrazu alebo pri návšteve špecialistu je možné priradiť ďalšie štúdie. Uskutočnil sa prieskum, študovala sa anamnéza pacienta a objasnila sa prítomnosť symptómov, ktoré sú príznačné pre takúto patológiu.

Na formuláciu správnej a presnej diagnózy je možné predpísať nasledovné:

Na základe výsledkov štúdií špecialista vyvodí záver o prítomnosti alebo neprítomnosti patológie av prípade potreby vyberie potrebnú liečbu.

Metódy liečby

K dnešnému dňu neexistuje účinná liečba, s ktorou by bolo možné vyliečiť túto chorobu. Lekári prevažne bojujú s symptomatológiou dysplázie corpus callosum a pacienti s touto diagnózou potrebujú stálu liečbu a podpornú liečbu.

Plán liečby je vybraný lekárom individuálne, v závislosti od závažnosti postihnutého corpus callosum a príznakov choroby. V praxi sa ukazuje, že sa často pozoruje nepriaznivý výsledok. Deti s touto diagnózou sú vystavené vysokému riziku vzniku rôznych mentálnych porúch a schizofrénie.

Metódy a spôsoby liečby závisia od závažnosti patológie

Liečba patológie sa uskutočňuje pomocou terapeutickej intervencie, ktorú možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

 • symptomatický dopad na pacienta
 • predpisovanie substitučných a konzervatívnych možností liečby chronického zlyhania obličiek

V prípade zistenia anomálií štrukturálnej a anatomickej povahy sa uchýlia k chirurgickým zásahom. V lekárskej praxi sa ukazuje, že ak sa operácia vykoná správne a profesionálne, účinok terapie bude pozitívny.

Najčastejšie sa operácia využíva vtedy, keď existujú nebezpečné komplikácie v životne dôležitých orgánoch osoby priamo súvisiacej s corpus callosum. Dôležitú úlohu zohráva skutočnosť, že operácia bola vykonaná včas.

Tipy pre rodičov

Pri stanovení diagnózy, ako je hypoplázia mozgu, dieťa bude potrebovať pomoc a podporu od svojich rodičov. Doma môžete použiť nasledujúce odporúčania:

 1. sledovať stav dieťaťa a ak je unavený, nechajte ho chvíľu odpočívať, potom pokračujte vo svojej lekcii
 2. nosenie dieťaťa v polohe letúna, ktoré má posilňujúci účinok na detské telo
 3. položte dieťa tvárou v tvár na jeho hrudi a zdvihnite ho z hlavy až na špičku, čo vám umožní prenášať hmotnosť z hlavy do panvy
 4. Keď dieťa vyslovuje zvuky, je potrebné ich opakovať s rovnakou intonáciou, vydržať malé prestávky
 5. pri hrách s chrastítkami je potrebné dať dieťaťu príležitosť, aby si naň zobrali zrak, bez toho, aby sa ponáhľal, aby ho poháňal zo strany na stranu

Hypoplázia corpus callosum je vážnou patológiou, ktorá je často sprevádzaná vývojom sprievodných patológií. Rodičia musia byť trpezliví a nutne naladení na priaznivý výsledok.

Starnutie priehľadnej septa mozgu

Agenóza corpus callosum je vrodená patológia mozgu. Začína sa rozvíjať v prenatálnom období pod vplyvom genetických faktorov. Ide o veľmi zriedkavé ochorenie, ktoré ovplyvňuje plexus mozgových nervov, ktoré spájajú hemisféry. Táto oblasť mozgu sa nazýva corpus callosum. Má plochý tvar a nachádza sa pod mozgovou kôrou.

Čo je to táto choroba?

Ak má dieťa agenézu corpus callosum, zrasty, ktoré by mali spájať ľavú hemisféru napravo, prakticky neexistujú. Patologický proces postihuje jedno z dvoch tisíc detí a vyvíja sa v dôsledku dedičnej predispozície alebo nevysvetlených génových mutácií.

Presné príčiny porušení sa zvyčajne nedajú určiť. Patológia je charakterizovaná dvoma klinickými syndrómami:

 1. Prvý prípad je jednoduchší. Pacient si zachováva intelektuálne schopnosti a motorickú aktivitu. Agenézia v tomto prípade môže byť identifikovaná prítomnosťou porúch prenosu impulzov z jednej hemisféry na druhú. Napríklad ak je pacient s ľavou rukou, potom nechápe, čo je v jeho ľavej ruke.
 2. Druhý prípad s výnimkou agenézy je sprevádzaný ďalšími malformáciami orgánu, dochádza k vážnym prerušeniam v pohybe neurónov a poklesu mozgu. Pacient tak zažíva záchvaty, jeho duševný vývoj sa spomaľuje.

Pri normálnej tvorbe všetkých štruktúr mozgu bude corpus callosum hustý plexus pozostávajúci z nervových vlákien určených na zjednotenie hemisfér a zabezpečenie prenosu informácií medzi nimi. Tvorba tohto miesta sa uskutočňuje 3-4 mesiace tehotenstva. Tvorba corpus callosum končí v šiestom týždni.

Agenéza corpus callosum môže mať rôznu mieru závažnosti. Táto časť orgánu môže byť úplne chýbať, čiastočne alebo nesprávne vytvorená alebo nedostatočne rozvinutá.

Najčastejšie nie je možné zistiť, prečo táto choroba postihla dieťa. Špecialisti však dokázali identifikovať niekoľko faktorov, ktoré zvyšujú riziko vzniku takýchto porúch v prenatálnom období. Môže sa to stať:

 • ako výsledok procesu spontánnej mutácie;
 • s genetickou predispozíciou k tejto chorobe;
 • pod vplyvom prešmyku chromozómov;
 • kvôli používaniu toxických liekov počas obdobia nosenia dieťaťa;
 • kvôli nedostatku živín počas tehotenstva;
 • v prípade poranenia tehotnej ženy alebo infekcie vírusovými infekciami;
 • kvôli metabolickej poruche v tele ženy;
 • kvôli používaniu alkoholických nápojov a fajčeniu počas tehotenstva plodu.

Keďže presné dôvody nie je možné identifikovať, je možné ochrániť dieťa pred touto patológiou eliminovaním provokačných faktorov.

Ako sa prejavuje patologický proces?

V prípade agenézy corpus callosum môžu byť rôzne príznaky. Všetko závisí od toho, aké porušenia sa vyskytli v intrauterínnom období a ako zlé je mozog. Ak je táto anomália prítomná u dieťaťa, potom to bude mať nasledovné prejavy:

 1. Atrofické procesy sa vyskytujú v sluchových a optických nervoch.
 2. Cievne dutiny a nádory sa vytvárajú na križovatke mozgových hemisfér.
 3. Nedostatočný vývoj mozgového tkaniva.
 4. Zvýšená tendencia ku konvulzívnym útokom, ktoré sú veľmi ťažké znášať.
 5. Vyskytujú sa porušenia vo forme dysmorfizmu tváre.
 6. Vizuálne orgány nie sú dostatočne vyvinuté.
 7. Cysty sa objavujú v cerebrálnych hemisférách.
 8. V funduse sú patologické poruchy.
 9. Psychomotorický vývoj sa spomaľuje.
 10. V mozgovej kôre sa vytvárajú anomálne pukliny.
 11. Môžu sa vyskytnúť lipómy. Ide o benígne nádory pozostávajúce z tukových buniek.
 12. Gastrointestinálny trakt nie je správne vyvinutý a v ňom môžu byť novotvary.
 13. Začína predčasná puberta.
 14. Svalový tón je nízky.
 15. Koordinácia pohybov je narušená.

Okrem týchto príznakov môže byť prítomnosť agenézy dôkazom Aikardiho syndrómu, keď sú mozog a zrakové orgány abnormálne vyvinuté. Ide o pomerne zriedkavú chorobu. V ageneze môžu byť ovplyvnené aj kožné lézie a kostné tkanivo. Tento klinický obraz má veľmi negatívny vplyv na stav a vývoj dieťaťa a je charakterizovaný pomerne nízkou šancou na priaznivý výsledok.

Ako urobiť diagnózu

Starnutie corpus callosum je pomerne zložité v procese diagnostiky. Väčšina prípadov je určená počas tehotenstva počas posledného trimestra. Na diagnostiku použite takéto techniky:

 1. Sonografia. Postup spočíva v štúdiu štruktúry orgánu pomocou ultrazvukových vĺn. Ale problém vo všetkých prípadoch neodhaľuje. Ak sa pozorujú čiastkové vývojové abnormality, je ťažké ich pozorovať pomocou tejto štúdie.
 2. Ultrazvukové vyšetrenie.
 3. Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie.

Identifikácia agenézy je ťažká, pretože sa často vyvíja v kombinácii s inými genetickými poruchami. Ak chcete presne určiť prítomnosť agenézy, vykoná sa karyotyp. Táto štúdia, počas ktorej sa analyzuje karyotyp (znaky súboru chromozómov) ľudských buniek. Okrem tejto techniky sa používa zobrazovanie magnetickou rezonanciou a ultrazvuková analýza.

Použitie týchto diagnostických postupov môže presne určiť stav mozgu dieťaťa.

Je táto anomália liečená?

K dnešnému dňu neexistujú žiadne terapeutické postupy, ktoré by pomohli vyliečiť dieťa agenézy corpus callosum. Používajú sa iba nápravné metódy, ktoré sa vyberú individuálne v závislosti od stupňa porúch a celkového stavu tela pacienta.

S pomocou liečby môže len zmierniť príznaky patológie. Ale väčšina odborníkov tvrdí, že všetky bežné metódy nevyvolávajú žiadne výsledky. Vo všeobecnosti, použitie silných liekov. Na zmiernenie stavu pacienta skúste použiť:

 1. Benzidiazepinov. Sú to psychoaktívne látky, ktoré majú hypnotické, sedatívne, myorelaxické a antikonvulzívne vlastnosti.
 2. Fenobarbitalu. Tento barbiturátový antiepileptický účinok. Znižuje frekvenciu záchvatov, ak sú infantilné kŕče.
 3. Kortikosteroidné hormóny. Ako napríklad prednizolón, dexametazón. Zvyčajne sa kombinujú s antiepileptickými liekmi.
 4. Neuroleptiká. S pomocou ktorých eliminujú psychotické poruchy.
 5. Diazepam. Pomáha znižovať poruchy správania.
 6. Nootropics, ktoré majú špecifický vplyv na duševné funkcie mozgu. Obvykle sa používa liečba Piracetamom alebo Semaxom. Prispievajú k zlepšeniu ponuky mozgového tkaniva, čo pozitívne ovplyvňuje jeho fungovanie.
 7. Neuropeptidy. Najčastejšie používa Cerebrolysin.

Aj na zmiernenie stavu detí používajte Asparkam alebo Diakarb.

Okrem liekov je niekedy potrebná chirurgická intervencia. Napríklad, môže stimulovať vagus nerv. Ale takáto liečba je povolená len v situáciách, keď v dôsledku agenézy dochádza k vážnym prerušeniam v práci životne dôležitých orgánov. Tento postup sa vykonáva, ak iné typy chirurgických zákrokov nefungujú. Počas liečby sa používa generátor elektrického impulzu. Vysiela impulzy do nervu, ktorý sa nachádza v krku a spája mozog s telom a nerv prechádza do mozgu.

Generátor impulzov je umiestnený pod kožu v podkľúčovej oblasti. Potom urobte rez na krku a pripojte elektródy k vagusovému nervu. Frekvencia prenosu impulzov je určená lekárom a regulovaná pri každom vyšetrení.

Z dôvodu postupu sa frekvencia epileptických záchvatov znižuje a ľahšie sa tolerujú. Ale pre každého pacienta táto liečba funguje inak.

Pretože ageneza corpus callosum môže viesť k muskuloskeletálnym poruchám a spôsobuje skoliózu, môžu sa použiť fyzioterapeutické techniky a cvičebná terapia. Niekedy môžu vykonávať operáciu.

Predpoveď a dôsledky

K dnešnému dňu existujú štúdie, ktoré v budúcnosti pravdepodobne pomôžu určiť príčiny patológie a nájsť účinný spôsob liečby.

Prognóza takej diagnózy môže byť odlišná v závislosti od celkového stavu tela. Ak sa do agenézy pridajú iné vývojové poruchy, následky budú závažné.

Viac ako 80% detí narodených s touto anomáliou nemá žiadne patologické príznaky, možno pozorovať len malé neurologické poruchy.

Najčastejšie s agenéziou sa začínajú rozvíjať rôzne patologické procesy a poruchy, takže nemôžeme dúfať, že výsledok bude priaznivý.

Deti s agenézou trpia mentálnym postihnutím, neurologickými príznakmi, vyvíjajú sa pomaly a majú iné zdravotné problémy, ktoré im bránia žiť dlhý život.

Liečba pre pacienta je predpísaná v závislosti od symptómov sprevádzajúcich anomáliu, ale neprináša významné výsledky. Preto je agenéza pripisovaná vrodeným anomáliám, ktoré vedú k rôznym poruchám a majú veľmi nepriaznivú prognózu.

Ageneza corpus callosum sa týka patológií, o ktorých je málo vedomostí o vede. Odborníci nevedia o dôvodoch vzniku takýchto anomálií v prenatálnom období, nemajú informácie, ktoré by pomohli predĺžiť život dieťaťa. Sú známe iba faktory, ktoré umožňujú zvýšiť riziko fetálnej patológie.

Existuje možnosť, že v budúcnosti budú otvorené terapeutické metódy, ktoré nielen uľahčia priebeh choroby, ale tiež ovplyvnia odstránenie základnej príčiny.

Veľmi zriedkavo sa porucha vyvíja izolovane a poskytuje pacientovi dobrú prognózu. V tomto prípade je pozitívny rast a vývoj detí, u ktorých je patológia sprevádzaná iba malou neurologickou poruchou. Ak sa spojí niekoľko vrodených malformácií, nemožno dúfať, že dieťa bude žiť dlhý život. Dôsledky a výber terapeutických metód závisí od toho, aký vplyv má centrálny nervový systém.

Stárnutie corpus callosum

Šli sme na ultrazvuk, všetko je v poriadku, ALE. lekár nevidel callosum v mozgu, som si myslel, prepukla v plač, je priamo v kancelárii, lehota 18 dní ned.4 vznikajúce v období pred 1. deň, 300g hmotnosti, všetko ostatné v norme.Pishet diagnostike agenéza v pochybnosť.

Moje dieťa má AMT

Ahoj, môj syn je veľmi zriedkavá anomália mozgovej agenézy corpus callosum, povedz mi prosím, aké následky môžu byť?

Dobré popoludnie, matky špeciálnych detí, som tiež matkou špeciálneho dieťaťa. Liza má vrodenú malformáciu mozgu - úplnú agenézu corpus callosum. Lisa má teraz 9,5 mesiacov. Naučili sme sa o zvláštnostiach nášho dieťaťa ďalších 25 týždňov tehotenstva (Voevodin urobil ultrazvuk), otázka potratovosti nebola a my sme niekedy s ťažkým srdcom začali čakať na našu krásu

Dobrý deň, komu bola taká diagnóza urobená, alebo niekto sa s tým stretol. Vo všeobecnosti, každý, kto o tom vie, napíšte. Máme 33 týždňov. MRI odhalilo agenézu corpus callosum, ventrikulomegáliu a CNS VRN. Pokiaľ ide o toto všetko, ešte neviem. Ale všetko je v mojej duši pokojné.

V Morozovskej DGKB bol môj syn diagnostikovaný s čiastočnou agenézou corpus callosum. Keď bol vyrobený NSG, ultrazvuk uviedol, že medzera kvapaliny nie je dostatočne hustá. Lekár neurológ povedal, že je to vlastnosť štruktúry jeho mozgu a nie choroba. Menovaný na pitie: Ráno pred jedlom asparkam, diakarb mexidol (pre všetky štvrťrok) a iba a asparkam mekidol (i pre štvrťrok) večer 1 3 dní k získaniu zvyšku. Dobre a bifidumbakterín 10 dní (po antibiotikách pravdepodobne, že nám tam pichol). Dal som mu takmer mesiac, kým som ho nevidel.

My CDF AMT a LMP, sme teraz 4 mesiace vo vývoji trochu pozadu, v tom zmysle, že nie je otočiť tak ďaleko, ale stále máme celkovú hypertónia, lekári hovoria, že nás udržiava plne rozvinúť, urobíme masáž doma robiť na loptu, gymnastiku, plávame vo veľkej kúpeli. Ale bojím sa nášho ďalšieho vývoja, kto iný má také deti, povedzte nám, ako robíte?

Dievčatá, ahoj všetci. Dnes sme šli na opakované sprisahanie pre Oparina. Predtým nastavenej Hydronefróza obličky, a to nie je odstránená, ale napísal, že nemôžeme vylúčiť septa agenéza corpus callosum, a ako profesor videl a podobne a neprehliadli. A komory mozgu sú zväčšené na 1,4 cm. Máme trochu dlhú dobu 30 týždňov. Na koho sa tieto stretli? Čo nakoniec skončilo? V centre sa dal väčší dôraz na obličky, ale ja som sa vrátil domov, ako som zvyčajne čítal, a teraz sa bojím.

Dievčatá, ahoj všetci. Dnes sme šli na opakované sprisahanie pre Oparina. Predtým nastavenej Hydronefróza obličky, a to nie je odstránená, ale napísal, že nemôžeme vylúčiť septa agenéza corpus callosum, a ako profesor videl a podobne a neprehliadli. A komory mozgu sú zväčšené na 1,4 cm. Máme trochu dlhú dobu 30 týždňov. Na koho sa tieto stretli? Čo nakoniec skončilo? V centre sa dal väčší dôraz na obličky, ale ja som sa vrátil domov, ako som zvyčajne čítal, a teraz sa bojím.

Dobré popoludnie! Povedzte mi, prosím, dieťa diagnostikovalo ultrazvuk po narodení? Šiel som na druhú prehliadku tehotenstva a dieťa bolo diagnostikované, pretože chápem, že dieťa nie je kompatibilné so životom. "Semilobar holoprozenzepalya., Hydrocephalus.," Dendi Walker., Agenasia corpus callosum. " Za 2 dni sa uskutoční konzultácia, zajtra urobia cordocentesis. Res bude pripravený na týždeň, ktorý bude na tejto konzultácii, nemám ani tušenie. Veľmi sa bojím a ja zažívam. Všetko bolo kričať. Pri prvom prehliadke boli všetky výsledky dobré, všetky testy sú tiež dobré.

Dievčatá, čo si myslím, a to z dôvodu opakovaného malformácií (hydrocefalus, ventrikulomegalie, VSD, agenéza corpus callosum).Tam sú tí z vás, ktorí sa po strate z dôvodu vady porodila zdravé deti sa bál jej dcéra mysley.Poteryala 25 týždňov Lekári hovoria, že opakovanie nie je buletka, ale stále je strach.

Dobrý večer! Málokedy píšem, ale čítam komunitu každý deň. Lisa má 1.7, sa vyvíja takmer normálne, s výnimkou nie je pochýb o tom, ale vzácny Mami / otec, nič, vôbec nič onomatopoeia s prihliadnutím vlastnosti Lisa (úplné agenéza corpus callosum) náhode ničím nechcem odísť. V neurológov sa pozerať, a všetci hovoria, že zásada "dohnať, držať ďaleko od detského bľabotanie" nie je o nás. Sám to nedokáže - musí sa neustále zaoberať. Na poslednej návšteve neurológa predpísal lieky, radil rozvojové kurzy a návšteva chiropraktika.

Dobré popoludnie. pred tromi rokmi v 33. týždni tehotenstva sa zistilo, že plod má ageneziu corpus callosum a iné patológie. Narodila som sa a porodila. dieťa neskôr zomrelo. Zhřeším na oparu. (Podal som infekciu a titre boli vysoké igm typ 2 bol v aktívnej fáze, ale neexistovali žiadne protilátky a vo všeobecnosti sa nevyskytli žiadne vyrážky a svrbenie) len v krvi. Lekári minuli tento moment. Teraz som sa rozhodol opäť otehotnieť a dala som testy na infekčnú infekciu, aby mi to odhalila. Je potrebná liečba? môžem to urobiť.

Dnes bol u neurologa, syna 3 mesiac 21 dní. Pre tých, ktorí nevedia, má Agenáziu corpus callosum.

Nemám to, čo ma rozčúlia - celkovo som zobral do môjho postoja k pozitívnemu a optimistickému. Starnutie corpus callosum, MR príznaky schizencefálie.

Natalya Kazheeva (Volkova), recepčná matka Anyuty. Napíšem: Nakoniec som sa dostal do môjho počítača! Toľko vecí, ktoré mi chcete povedať, ale začnem s hlavnou vecou. Anyutka je prakticky zdravé dieťa))))) Áno, áno. Všetko, čo sa s ňou stalo v posledných mesiacoch, je spôsobené psychologickými dôvodmi. Ako som predtým predpokladal - stres, strach, nikto nepotrebuje, osamelosť. To je celý bod.. Nie v starostlivosti a nie v zlých zamestnancoch inštitúcie.. Anyuta sa narodila takmer zdravá dcéra matky. Mama ju vzala domov.

Už 20 týždňov tehotenstva sme boli diagnostikovaní ultrazvukom corpus callosum. Potom to prišlo ako verdikt. Potom prišiel veľa vyšetrení a všetkých nových diagnóz (schizencefálie, ventrikulomegalia). lekári boli chovaní s rukami, ktorí im nedokázali vysvetliť, ako sa to môže v budúcnosti prejaviť, ponúkol sa potrat, pretože som "mladý, stále mám tvár". Ale neopustil som svoje dieťa, nedopustil som sa. Nakoniec som ho veľmi miloval, od okamihu, keď som videl druhý test lepidla na nálepku.

Práve sme prišli s MRI! Všetko prebehlo dobre a dostalo sa dobre s anestéziou. Všetci boli pozorní a okamžite vstúpili do žily. Bez anestézie by som nemal ležať - zvuky sú ostré a nepríjemné. Dokonca aj s drogovou závislosťou sa otriasla a občas mávala rukami a nohami. Vo všeobecnosti iba pozitívne emócie. A čo je najdôležitejšie - výsledok je vynikajúci. V priebehu 1,5 roka bola vykonaná počítačová tomografia a dostali sme agenézu corpus callosum, ktorá sa vzťahuje na poruchy mozgu a často sa prejavuje epizódami. Myslím, že je to kvôli tomu.

Bola vo vysokom duchu, ale bola v hysterie. Pretože som tam prišiel. v dôsledku toho vzali prvú tehotnú ženu do kancelárie. aby ste mohli bezpečne vziať svojho manžela. Ale oni povedali po telefóne - nie, pretože prijímanie dvoch ľudí je naraz. Požiadal som ultrazvuk, aby mi ukázal dieťa a povedal som mu, ako sa pozrieť na všetko ostatné.

Neodvažoval som sa písať dlho, pretože to bolí, ťažko a niekedy sa vzťahuje na betónovú dosku. Aj keď sa mi zdá, je to oveľa jednoduchšie, pravdepodobne sa nazýva prepustenie. Týždeň po pôrode sa naše dievča stalo anjelom.

Fede rok a myslím, že je čas čiastkových hodnôt, takže potom nezabudnite, a toľko bola vypustená z pamäte. Náš príbeh začína ešte pred narodením, tehotenstvo, druhý, nečakané, ale rýchlo išiel a bez problémov, iba ultrazvuk v oblasti 34 týždňov podozrivých CDF, konkrétne corpus callosum agenéza a hydrocefalus, a neskôr AMT nebol potvrdený a bol diagnostikovaný ventrikulomegalie 2-3 stupňov, ВУИ или ВЖК v pochybnostiach, nedostatok z normy niečo v oblasti 2 týždňov.

Tehotenstvo sa tečilo dobre. Chcel som porodiť po dohode. Doktor mi poradil, aby posledný ultrazvuk v 38 týždňov, aby vedel, ako sa veci vyvíjajú na dieťa: hmotnosti, ak zapletenie je posúdenie stavu vôd. Všetky uzi pred tým, čo som urobil v smere, zadarmo. Tentokrát sme s manželom išli na súkromnú kliniku. Aj rozplakala priamo na US-neck detské 2krát pupočníkovej zapletenia, hmotnosť iba 2500, telo vyvinula neúmerne-hlavu pre 39 týždňov na ramená 35. Ako je to. Z dôvodu pupočníkovej šnúry dieťaťa.

Včera boli na konzultácii s genetikom. Napokon, lekársko-genetický záver je pripravený.

Včera sme urobili v klinike naše 61 oh.

Chcem hovoriť o mojom neľahkom tehotenstve, podporiť tých, ktorí, ako ja, v najlepšom období svojho života, boli konfrontovaní s alarmujúcimi diagnózami a zastrašovaním lekárov. V tomto príspevku budem hovoriť o všetkom len všeobecne. Podrobnosti o výsledkoch uzi, analýzy, konzultácie s úzkymi špecialistami, pôrod atď. bude v nasledujúcich príspevkoch.

Dobrý deň, dievčatá. Chcela som si prečítať tvoju radu a ja a môj manžel som nemohol otehotnieť dlho. Po roku skúšania. zrazu sa to ukázalo. Tehotenstvo bolo v poriadku tak dlho, ako 22 týždňov ultrazvuku s diagnózou agenéza callosum, ale nebolo jasné, takže som bol poslaný do inej nemocnice na druhom ultrazvuku. Keď bola diagnóza potvrdená, bol som navštívil genetiky, a povedal: "Ak je taká diagnóza, je pravdepodobné, že dieťa bude pri patológiu, z ktorých nie je známy, a ešte horšie s Downovým syndrómom" Povedal, že musíte urobiť.

Dievčatá, ktoré čítajú predchádzajúci príspevok 2 prehliadky, píšem pokračovanie našej histórie.

našiel hromadu anomálií po dobu 33 týždňov! povedal, že dieťa by nebolo lepšie žiť. žiadne spojivového adhézia medzi oboma hemisférami mozgu (agenéza corpus callosum) a gtdrotsefaliya anomálií nôh (lastoobraznyke) Lekári nie sú kontrolované. bolo potrebné prerušiť už 18 týždňov. A v tom čase nerobia nič. čakať na normálne pôrod. Nebudem morálne prežiť. so svojím manželom pláči. Je to humánne ma trápiť po dobu 1,5 mesiaca? I = chcete skontrolovať diagnostiku mnohých lekárov. Potrebujem sa presvedčiť, kto to čelil? Ako prežiť pôrod? Ako sa nastaviť, kde získať silu?

Diagnóza: vnútorná hydrocefalus, mozgová obrna, spastické diplegie, epilepsia Symptomatické remisie. Reflexné Clinic "Meridian", Krasnodar región, suma poplatku 31 tisíc rub.OSTALOS zhromažďujú: 26,800 rubleySemen predčasne narodené v 32. týždni, s hmotnosťou 1800, a rast 41sm.Seychas, že je dieťa s postihnutím jeho diagnózu "mozgová obrna, organického ochorenia CNS, vrodené chyby mozgu : lobární goloprozentsefaliya (agenéza corpus callosum, priehľadné steny dutiny), fokálna epilepsia u komplexných parciálnych záchvatov, oneskorený vývoj pre-reči. Sedí zle (padá na jeho strane), nechoď, nie stoit.Rebenok jej iba zmesi, pretože prehĺtanie reflex nie je vyvinutý polnostyu.Poluchen účet.

Ležali sme v našom Gastroenterologickom ústave. Včera som dostal výpis v mojich rukách. Takže to, čo máme na záver našich lekárov: klinická diagnóza: stave po chirurgickej liečbe vrodeného falošné ľavostranné bránicový prietrže (25.03.10), laproskopicheskaya Nissen fundoplikace (15.03.11), laproskopicheskaya plastické ľavej kopula defektu bránice (08.29.12 ). Kompenzované tým, že zužuje brušné pažerák (Co v nemocnici v Moskve, sme nazvali ahlaziey) distálny pažeráka.. (distálna pažeráka (akútne alebo chronické) - zápal pažeráka, alebo skôr jeho distálnej časť.) Prolaps sliznice žalúdka do pažeráka. (Prolapsy a invaginácia.) Častejšie.

Napísal som dlhý príspevok a Aypad bol prepustený! Nezachránil som nič! Trvať dva))) veľa listov, ktorí nepýtajte len-))) Tak som bol prepustený z nemocnice na 1. septembra, vzal som priateľku, pretože sme sa pohádali s manželom as trochou šťastia pravda už zmieril. Všimol som si, že začínam masturbovať, hormóny alebo niečo iné, ktoré sa cítia. Dobrá správa: pri kontrole na ultrazvuku sme videli náš corpus callosum, to znamená, že nemáme agéziu. V hemisférach nie sú ani štepy (schizencefálie). Povedali len, že boli mierne zväčšené.

Skupina adresa v kontakte http://vk.com/i66503196#/club38449651 nutne potrebujú peniaze malé Koryukin Semen! Diagnóza: čiastočná ageneza corpus callosum, vnútorný hydrocefalus. Kolekcia pred 14. májom! Menovaný rehabilitácia v Jekaterinburgu, v centre "Zdravé detstvo" 14. mája static3.babysfera.ru/1/f/f/1/4846736.66353303.jpeg účtu. Táto suma je malá, ale matka dieťaťa je veľmi ťažké nájsť, pretože sa pravidelne cestujú do rôznych miest robiť obsledovanie.Mama dieťa Koryukina Anna odvolanie všetkým pružným a ošetrujúcich osôb, "Pomôžte nám, prosím, pretože to je jediná šanca, ako Semyon začal sedieť, a chodiť!

Dievčatá, čo robiť? V období 33-34 týždňov sme boli diagnostikovaní s bilaterálnou ventrikolomegáliou. Stárnutie corpus callosum. Kto je ten istý v čase alebo bol predtým? Kde porodiť? Akú pôrodnú asistentku žiadate? Kto je najlepší detský neurochirurg v Moskve? Ako sa vaše dieťa vyvíja? Povedz mi, prosím.

Mami, budeme pravdepodobne poslaný na MRI potvrdiť diagnózu agenéza corpus callosum, ale deti do 6 rokov činiť kolektívne narkozom.Ochen nebezpečnú dumayu.Nevrolog Povedal som dobre diagnostikovať veľmi vážna a oneskorenie vo vývoji môžu sprevádzať epilepsicheskimi pripadkami.Ya frustrovane (uvedenie mierne).Only upokojila po poslednej návšteve, a tie sú ďalej. znova.

Zbierka je otvorená 128 650 rub. zhromažďované výrobkov 88124 rubľov 40526rub vľavo okamžitého výberu. Do 15. marca 2013 na rehabilitačné samozrejme v School of AFC Dobezhinyh, Soči. rehabilitáciu s 18marta 2013 do 6. apríla 2013. účtu http://vk.com/photo-38449651_295231309 diagnostika - cerebrálna vrodené vady (agenéza corpus callosum), vnútorný hydrocefalus, stav po ventrikulotsisternostomii dno tretej komory, mozgová obrna, spastické diplegie, psychomotorické retardácia, epilepsia symptomatickej remisii.

Včera urobil MRI. Diagnóza: vrodená malformácia mozgu. Stárnutie corpus callosum. Neurochirurg povedal, že operácia sa nevyžaduje. Mesačne budeme kontrolovať jeho uzi. Stať sa na účte neurológov. Prejdite k resuscitátorovi a reabiliteológovi. Iba odkiaľ pochádzali z bežnej polyklinickej. Mimochodom, včera v čele poliklinika. Všetci sú šokovaní našou diagnózou. Chcú vziať dieťa do nemocnice, aby vykonali vyšetrenia. Odmietol som. Ak neurochirurg povedal alebo povedal, čo to nie je potrebné. Dobrá kačica, nemôžu sa upokojiť. Samozrejme! Trvať.

Prečo píšem? Neviem. Len naozaj chcete zdieľať, nasypať niekde všetky bolesti. Vopred ospravedlňujem sa za úprimnosť. Otehotnala som vo veku 25 rokov. Bola som šťastná, pretože môj manžel, 4 roky, nemohol otehotnieť. A s novým manželom sa nejako rýchlo a bez námahy ukázalo. Obaja sme boli príliš šťastní. Milujem deti a po dlhú dobu som chcela moju. A teraz sa odohral dlho očakávaný okamih. Skočil som, skočil, bez ohrozenia, toxémia týral týždeň a prešla. Nebolo tam žiadny edém. Nikoho sa neobťažovalo.